ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
   
Betűméret I kicsi I közepes I nagy
  
                
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
         
5.
 
Az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

   
   
   
   
       
   
•  népességnyilvántartás
•  adatszolgáltatási nyilvántartás
•  méhek nyilvántartása
•  működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
•  bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás
•  szálláshely nyilvántartás
•  mozgáskorlátozottak nyilvántartása
•  1993.évi III.tv. alapján nyújtott szociális ellátásokról vezetendő nyilvántartások
•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények
•  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
•  védelembe vett gyermekek
•  apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek
•  halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
•  idegen helyről kimutatott tartozások
•  elévülési lista
•  100 Ft alatti hátralékok nyilvántartása
•  közszolgálati nyilvántartás
•  vagyonnyilatkozat nyilvántartás
•  illetményelőleg nyilvántartás
•  szabadság nyilvántartás
•  cafetéria juttatások nyilvántartásai- munkaruha nyilvántartás
•  tárgyi eszköz nyilvántartás