Kezdőlap
TELEPÜLÉS
Térkép
Megközelíthetőség
Vállalkozások
ÖNKORMÁNYZAT
Közérdekű adatok
Koncepciók, tervek
Képviselő-testület
Testületi ülések
Rendeletek
Hirdetmények
Aktuális hírek
Ügyintézés
INTÉZMÉNYEK
Faluház
Könyvtár
Óvoda
Orvosi Rendelő
Védőnő
Házi Segítségnyújtás
Családsegítés
Posta
Falugazdász
KULTÚRA, SZABADIDŐ
Civil szervezetek
Egyház
Fácánkerti Kisbíró
Rendezvények
Fotóalbum

Egyházi élet, istentiszteletek
  
Fácánkert község lakosságának túlnyomó része római katolikus vallású, ahogy a település elődjeinek - Fácánkert-puszta, Simonmajor és Öregfalu - lakói is azok voltak. Saját plébániáról, illetve plébánia templomról – legalábbis a török hódoltságig visszatekintve - nem maradt fenn adat. Katolikus istentisztelet azonban mind a három falurészen folyt. Öregfaluban a mostani Bethlen Gábor utca 9. szám alatti, az öregek által Deák-kocsmaként emlegetett ház nagytermében, majd a volt öregfalusi iskola, Bethlen Gábor utca 4. szám alatti
(ma Glück-féle házként számon tartott) épületben, valamint a jelenlegi faluközpont Hunyadi utcai egyik magánlakásában, Kerekeséknél, illetve az uradalomhoz tartozó egykori pusztai iskolában tartottak szentmisét. Ez utóbbi épület mellett, 1945-ig harangláb is állt, amit a bevonuló szovjet katonák döntöttek le. Ezek sorában a legutóbbi időkig – 1970. előttig – legtovább a Kerekes család, fent említett Hunyadi utcai magánlakásában folytak a misék. A falunak 1970. óta van saját, központi imaháza, ami Morvay Imre megbízott
tolnai plébános működési ideje alatt létesült. Az ingatlant az egyházközség, a fácánkerti Táncsics u. 8. szám alatt, a Kaposi családtól vásárolta. Ez időben került ide az a két, kis- és nagyharangot magasba emelő harangláb is, ami addig Öregfalu lakóinak, az akkori Kulcsár-féle ház előtt jelezte a delet. A településen azóta is van rendszeresen ünnepi istentisztelet, amit jelenleg, vasárnap és ünnepnapokon délután 15 órakor tartanak. Az egyházközség plébániai teendőit a tolnai plébánia látja el, amelynek jelenlegi vezetője Keresztes Andor
tolnai plébános. Őt hivatalos ügyben a tolnai plébániahivatalban, a Kossuth Lajos u. 29 szám alatt, 9-12 óráig lehet elérni. A plébánia telefonszáma 74/ 440-166. Az egyházközség helyi ügyintézője Sulák Istvánné, aki Fácánkerten az Árpád u.   29. szám alatt lakik. Egyben ő az imaház gondnoka és sekrestyése is. Az egykori parasztházból ízlésesen kialakított imaház figyelemre méltó értéke az a festett stációsorozat, amit a nemrég a Budapesten elhunyt Szentgyörgyváry M. Palládia szerzetesnővér és festőművész, a szerzetesek szétszóratása idején,
még Amerikában festett, és amit Báthory László, akkori tolnai plébános, 1974-ben, az egyházközséggel karöltve vásárolt a falu részére. Az imaház, a templom elődeinek jogfolytonosságát átvéve, Szent István király tiszteletére lett felszentelve, innen ered a falu augusztus 20-án tartott búcsúja is. Az országalapítónak emléket állító oltárkép, két oldalán a magyar szentekkel, szintén Szentgyörgyváry M. Palládia alkotása. A falu, fedett ravatalozóval ellátott temetője önkormányzati tulajdonban van.
  
A település református kisebbsége, egyházilag, a tolnai (mözsi) református parókia joghatósága alá tartozik, amelynek vezetője jelenleg Sípos Judith Éva lelkésznő. Saját templomuk, illetve imaházuk helyben nincs.
 
Az oldalt készítette és frissíti: Takaró János: takaro@takaro.hu