Kezdőlap
TELEPÜLÉS
Térkép
Megközelíthetőség
Vállalkozások
ÖNKORMÁNYZAT
Közérdekű adatok
Koncepciók, tervek
Képviselő-testület
Testületi ülések
Rendeletek
Bogyiszlói Közös
Önkormányzati Hivatal
Hirdetmények
Aktuális hírek
Ügyintézés
INTÉZMÉNYEK
Faluház
Könyvtár
Óvoda
Orvosi Rendelő
Védőnő
Házi Segítségnyújtás
Családsegítés
Posta
Falugazdász
KULTÚRA, SZABADIDŐ
Civil szervezetek
Egyház
Fácánkerti Kisbíró
Rendezvények
Fotóalbum

   
Óvodánk 1992-ben épült. Csoportszobáink és a kiszolgáló helyiségek jól felszereltek.
A falu egyetlen óvodájában jelenleg 25 kisgyermeket 2 óvodapedagógus nevel, és az ő munkájukat 1 szakképzett dajka segíti.
A gyermekek gondozása, nevelése egy vegyes életkorú csoportban folyik. Kiscsoporttól az iskolába lépésig a gyermekeket ugyanazok az óvodapedagógusok nevelik heti műszakváltásban.
Mindent megteszünk azért, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, a nevelés aktív közreműködője legyen.

Intézményeinkben a legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott gyermekeket a harmadik életévüktől az iskolába lépésig, de legfeljebb hétéves korig, boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék meg.
Lehetőséget biztosítunk, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, megfigyelhessen, kérdezhessen, javasolhasson, kezdeményezzen, a nevelés aktív közreműködője legyen.

Tárgyi feltételeinket folyamatosan fejlesztjük, a fenntartó által biztosított költségvetés, a sikeresen benyújtott pályázatok, és a szülői támogatásnak köszönhetően.

Csoportszobáinkban a meglévő játékaink, bútoraink, esztétikus környezetünk lehetővé teszik a nyugodt és elmélyült játék kialakulását.
A gyermekek számára a fejlődésüket biztosító fejlesztő játékok sokasága áll rendelkezésre.

   
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás a weben »
Óvodai intézményegységek:
Székhely intézmény:
7132 Bogyiszló, Petőfi S. u. 16.
Tel: 06-74-440-774
Telephely, kihelyezett óvodai csoport:
7136 Fácánkert, Árpád u. 34.
Tel: 06-74-407-163
Fenntartó szerv neve, székhelye:
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás
7132. Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Tel: 06-74-540-157    -    06-74-540-158
Fax: 06-74-540-157
Alapító okirat száma:
110/2013. (VI. 13.)
Alapító szerv neve, székhelye:
Bogyiszló Község Önkormányzata
7132. Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Fácánkert Község Önkormányzata
7136. Fácánkert, Árpád u. 12.
Teljes jogkörrel rendelkező irányító szerv neve, székhelye:
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
7132. Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
Önállóan működő költségvetési szerv
Jogszabályi háttér:
363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján.
    
Elérhetőségünk:
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kihelyezett óvodai csoport:
7136 Fácánkert, Árpád u. 34.
Telefonszám: 06-74/407-163
   
Óvoda nyitvatartása:  06:30 – 16:00
   
Intézményvezető: Jusztin Józsefné (74/ 540-033)
Csoportvezető: Vajda Judit
Óvónő: Vajda Judit
Fejlesztő óvodapedagógus: Pilisi Benjáminné
Dajka: Nyerges Anna
   
Előnyeink:
   

• Közel vagyunk a családok lakóhelyéhez, így a nagyobbak akár egyedül is idetalálnak.

• Épületünk óvodának épült, csoportszobáink és kiszolgáló helyiségeink jól felszereltek.

• Mozgásfejlesztő eszközeinket, képességfejlesztő játékainkat szülői segítséggel és pályázatokkal folyamatosan bővítjük.

• Udvarunk ideális feltételeket teremt a játékhoz.

   
Kiemelten foglalkozunk:
   
• a mozgásfejlesztéssel, a testi neveléssel, az egészséges életmódra neveléssel,
• a magatartási, tanulási és részképesség-zavarok korai felismerésével, differenciált, egyéni fejlesztéssel.
• Cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven
• Kompetenciaalapú nevelés
• Egyéni képességek fejlesztése
• Logopédus hetente 2x