Előterjesztések
 
  
2009. május 28.
 
   
1. Bogyiszló - Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének megbízása
2. TEUT pályázat
3. 2009. évi költségvetési rendelet mód. egys. szerkezetben
  2009.évi kv. rend. módosítás
  Költségvetési rendelet táblák módosítás
  Költségvetési rendelet táblák mód. egys. szerkezetben
4. Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítása
5. Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központja alapitó okirat módosítása
Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központja alapitó okirat módosítása
6. Döntés a vízi közművek koncesszióba adásáról szóló szerződésről
Egyebek:
Romcar Travel Kft. kérelme