TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA, SZABADIDŐ

 

1926. március 7-én alakult a simonmajori Polgári Olvasókör 46 fővel. Elnöke Kiegl Béla községi jegyző volt. 1934-ben jött létre a Fácánkerti Polgári Olvasókör és 1949-ben szűnt meg. Ezek a körök tekinthetők a később alakuló könyvtár elődeinek. 
A falu először 1927-ben jutott több könyvhöz. Ez néhány kötetből állt. 1929-ben a Földművelésügyi Minisztérium is juttatott 120-150 példányt az olvasókörnek. A népkönyvtár az általános iskolában kapott helyet. Amikor 1956-ban felépült a művelődési ház, amelyet a lakók társadalmi munkában (kalákában) építettek fel, akkor a könyvtár is ideköltözött. Tiszteletdíjas könyvtárosként Glück Péterné pedagógus látta el ezt a feladatot. 1969-ben a körzetesítéskor a könyvtár Tolna irányítása alá került, 3000 db könyvvel. Nagyobb volt az olvasottság is, rendszeresen látogatták az intézményt. A rádió és a televízió megjelenésével egyre kevesebben iratkoztak be. A hetvenes és a nyolcvanas években kedvelt hetilapok a Családi lap, Nők lapja, Népsport és havi lapok közül a Fürge ujjak, Kertészet, szőlészet. Glück Péterné nyugdíjazása után még évekig ellátta a könyvtárosi teendőket. Nyugalomba vonulása után az állomány le került az általános iskola épületébe. 2000 szeptemberében az Illyés Gyula Megyei Könyvtár segítségével helyreállították az állományt. 2000-től 2003-ig Károlyiné Papp Ildikó művelődés szervező vette át a feladat ellátását. A könyvtár kapott számítógépet, kiépítették az internet hálózatot. Alkalmanként előadások voltak, többek között Jónás Ivett ifjú tudor előadása Szent István királyról, vendég volt Járfás Endre író. Gyulai Márta foltvarró kiállítása volt látható. Megemlékezés volt az 1848-as szabadságharcról és az édesanyákról. 
2003-ban Rikker Anita vette át a könyvtár vezetését. 2008 szeptemberétől újra Károlyiné Papp Ildikó vette át a könyvtári teendők ellátását.

Fácánkert Község Önkormányzata  szerződést kötött az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral (Szekszárd) könyvtári, információs és közösségi hely biztosítása érdekében

A könyvtári szolgáltató hely a Fácánkert Faluház épületében működik.

 A jelenlegi működtetést az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatás keretében biztosítja.

A  könyvtári szolgáltató hely  segíti az iskolarendszeren kívüli, önképző és szakképző tanfolyamokon részt vevők tanulását, az iskolai és felnőttoktatást, az ismeretszerző folyamatokat, a művelődő közösségeket, a szabadidő kulturált eltöltését.

Közművelődési szolgáltatásokat is végez (könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutató foglalkozások, író - olvasó találkozók).

A könyvtári gyűjteményét folyamatosan  gondozza és az olvasók rendelkezésére bocsátja.

Helyet biztosít a település polgárai számára a nyilvános Internet-használathoz.   Helyismereti, helytörténeti dokumentumokat gyűjt és erről információt ad.

Gyűjti és rendelkezésre bocsátja a képviselő- testületi ülések jegyzőkönyveit, az Önkormányzat által kiadott dokumentumokat. Beiratkozási díj nincs, a lakosságnak térítésmentesen biztosítja a könyvtári alapszolgáltatásokat, a  könyvtárlátogatás,  az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,  információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól (könyvtárközi  kölcsönzés),   helyben olvasás,   kézikönyvtár használata,   napilapok, folyóiratok olvasása,   tájékoztatás,   közhasznú információk szolgáltatása,   foglalkozások, rendezvények látogatása,   önkormányzati jegyzőkönyvekbe való betekintés)

A könyvtár használati rendjét, a könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és az egyéb díjak mértékét a Fácánkert Faluház SZMSZ-nek könyvtárhasználati szabályzata tartalmazza.

A  könyvtári szolgáltatások igénybevételének helye: 7136 Fácánkert, Árpád u  14

    

Nyitva tartás:

HÉTFŐ

9:00-17:00

KEDD

12:30-19:30

SZERDA

9:00-17:00

CSÜTÖRTÖK

12:30-19:30

PÉNTEK

9:00-17:00

SZOMBAT

Minden hónap első szombatján 9:00-11:00 illetve rendezvénytől függően

VASÁRNAP

ZÁRVA

     
     

Látogasson el Ön is könyvtárunkba, vegye igénybe szolgáltatásainkat!