TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
KULTÚRA, SZABADIDŐ

   
Óvodánk 1992-ben épült. Csoportszobáink és a kiszolgáló helyiségek jól felszereltek.
A falu egyetlen óvodájában jelenleg 25 kisgyermeket 2 óvodapedagógus nevel, és az ő munkájukat 1 szakképzett dajka segíti.
A gyermekek gondozása, nevelése egy vegyes életkorú csoportban folyik. Kiscsoporttól az iskolába lépésig a gyermekeket ugyanazok az óvodapedagógusok nevelik heti műszakváltásban.
Mindent megteszünk azért, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, a nevelés aktív közreműködője legyen.

Intézményeinkben a legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott gyermekeket a harmadik életévüktől az iskolába lépésig, de legfeljebb hétéves korig, boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék meg.
Lehetőséget biztosítunk, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, megfigyelhessen, kérdezhessen, javasolhasson, kezdeményezzen, a nevelés aktív közreműködője legyen.

Tárgyi feltételeinket folyamatosan fejlesztjük, a fenntartó által biztosított költségvetés, a sikeresen benyújtott pályázatok, és a szülői támogatásnak köszönhetően.

Csoportszobáinkban a meglévő játékaink, bútoraink, esztétikus környezetünk lehetővé teszik a nyugodt és elmélyült játék kialakulását.
A gyermekek számára a fejlődésüket biztosító fejlesztő játékok sokasága áll rendelkezésre.

   
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás a weben »
Óvodai intézményegységek:
Székhely intézmény:
7132 Bogyiszló, Petőfi S. u. 16.
Tel: 06-74-440-774
Telephely, kihelyezett óvodai csoport:
7136 Fácánkert, Árpád u. 34.
Tel: 06-74-407-163
Fenntartó szerv neve, székhelye:
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás
7132. Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Tel: 06-74-540-157    -    06-74-540-158
Fax: 06-74-540-157
Alapító okirat száma:
110/2013. (VI. 13.)
Alapító szerv neve, székhelye:
Bogyiszló Község Önkormányzata
7132. Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Fácánkert Község Önkormányzata
7136. Fácánkert, Árpád u. 12.
Teljes jogkörrel rendelkező irányító szerv neve, székhelye:
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
7132. Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
Önállóan működő költségvetési szerv
Jogszabályi háttér:
363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján.
    
Elérhetőségünk:
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kihelyezett óvodai csoport:
7136 Fácánkert, Árpád u. 34.
Telefonszám: 06-74/407-163
   
Óvoda nyitvatartása:  06:30 – 16:00
   
Intézményvezető: Pilisi Benjaminné (74/ 540-033)
Csoportvezető: Vajda Judit
Óvónő: Vajda Judit
Fejlesztő óvodapedagógus: Pilisi Benjáminné
Dajka: Nyerges Anna
   
Előnyeink:
   

• Közel vagyunk a családok lakóhelyéhez, így a nagyobbak akár egyedül is idetalálnak.

• Épületünk óvodának épült, csoportszobáink és kiszolgáló helyiségeink jól felszereltek.

• Mozgásfejlesztő eszközeinket, képességfejlesztő játékainkat szülői segítséggel és pályázatokkal folyamatosan bővítjük.

• Udvarunk ideális feltételeket teremt a játékhoz.

   
Kiemelten foglalkozunk:
   
• a mozgásfejlesztéssel, a testi neveléssel, az egészséges életmódra neveléssel,
• a magatartási, tanulási és részképesség-zavarok korai felismerésével, differenciált, egyéni fejlesztéssel.
• Cigány kisebbségi kulturális nevelés magyar nyelven
• Kompetenciaalapú nevelés
• Egyéni képességek fejlesztése
• Logopédus hetente 2x